Tư vấn và cũng cấp các giải pháp phần cứng tại doanh nghiệp của các hãng nổi tiếng như Dell, HP, IBM...hoặc các giải pháp cloud của Microsoft, Amazon....

Tư vấn tối ưu hóa đường truyền hoặc kết nối với các công ty có nhiều chi nhánh hoặc các giải pháp làm việc từ xa.

Tư vấn triển khai các bộ sản phẩm của Microsoft như Office 365, cài đặt, cấu hình các thiết bị mạng và máy chủ.